Kattilavallankumous 6.12.2017 Eduskuntatalolla

Kattilavallankumous on koko Suomen kansan hanke

Ajatuksenamme on koota Suomen itsenäisyyden 100-vuotispäivänä 6.12.2017 kaikki Suomen nykyiseen tilaan tyytymättömät Suomen kansalaiset mielenilmaukseen Eduskuntatalolle Helsinkiin. Isoa mielenilmaustamme valmistelemme joka perjantai klo 14 myöskin Eduskuntatalon edessä.

Viimeisenä kahtena vuotena Suomea on ajettu yhä pahempaan ahdinkoon ja kansan kahtiajakoon. Porvarihallituksemme on pääministeri Sipilän suulla myöntänyt, että hallituksen politiikka on nimenomaan ollut vähäosaisia kurjistavaa.

Suomeen on myös ilmeisen tarkoituksellisesti tuotettu kymmeniä tuhansia siirtolaisia. Siirtolaisten kautta Suomen kansaa on jaettu kahteen keskenään kinaavaan leiriin. Osa kansasta ei voi hyväksyä tässä tiukassa taloustilanteessa siirtolaisiin käytettäviä miljardeja ja osa taas kokee siirtolaisuuden ja monikulttuurisuuden rikkautena.

Kattilavallankumous ei osallistu siirtolaiskriisin aiheuttamaan Suomen kansan kahtiajakamiseen. Kattilavallankumouksessa ajattelemme, että vain yhtenäisenä Suomen kansa on riittävän voimakas vastustamaan meneillään olevaa globalististen voimien Suomen riistoa. Voimme Kattilavallankumouksen aikana (kokouksia on joka perjantai klo 14 alkaen Eduskuntatalon edessä aina varsinaiseen miekkaripäivään 6.12. saakka) keskustella linjauksista, joilla neutraloimme globalistien vihanlietsonnan suomalaisten väleihin siirtolaiskriisin kautta. Kaikkia sellaisia osallistujia, jotka lietsovat riitaisuuksia suomalaisten välille kohdellaan Kattilavallankumouksessa globalistien myyrinä, olipa lietsoja sitten kansallismielinen tai suvaitsevainen.

Toteamme valtiovaltamme aiheuttaman tilanteen, jossa maassamme oleilee noin 100 000 siirtolaista. Osa on saanut turvapaikan, osa oleskeluluvan ja tuhannet ovat vielä jommassa kummassa hakuprosessissa. Osa on todettu laittomiksi Suomessa olijoiksi, joista tuhannet piilottelevat Suomen viranomaisia.

Globalismin aika on ohi

Viimeisen parin vuoden aikana maailmanlaajuinen megatrendi on kääntynyt. Viime vuosikymmenet on eletty yhä kiihtyvän globalisaation aikaa, jolloin kansallisvaltioiden asemaa on jatkuvasti heikennetty mm. suhteessa kansainvälisen rahaeliitin oikeuksiin. Nyt Globalismin haitat ovat käyneet niin ilmeisiksi, että on tullut kansojen vastareaktio. Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi ja Brittien ero EU:sta ovat merkkejä paluusta kansallisvaltioiden aikaan. Euroopan hallitsematon siirtolaiskriisi ja maailmanlaajuisenkin eriarvoisuuden kiihdyttämä levottomuus ovat saavuttaneet vaaralliset mittasuhteet.

Kattilavallankumoukseen kokoontuvat ihmiset ja yhteisöt, jotka näkevät Suomelle onnellisen tulevaisuuden vain täysin itsenäisenä valtiona. Usein vasemmistolaisittain ajattelevat ovat vastustaneet kansallismielisiä suomalaisia, tästä vastakkainasettelusta on nyt päästävä eroon. Kattilavallankumous lähtee perusajatuksesta, että EU on ennen kaikkea globalistien hanke, jossa kansainvälisen rahaeliitin edut ovat ensisijaisia. Sellaisille vasemmistolaisille, jotka kokevat, että mm. ammattiyhdistysliikkeen tavoitteet voisi paremmin toteuttaa itsenäisessä Suomessa kuin EU:n liittovaltiokehityksen osana Kattilavallankumous sopii mainiosti.

Kattilavallankumouksessa pyritään irrottamaan Suomi kaikista globalistisista hankkeista ja palauttamaan päätösvalta Suomen kansalle, niinkuin perustuslakimme edellyttää. Kattilavallankumous pyrkii vahvistamaan suoraa kansanvaltaa ja myös taloudellisesti mahdollisimman itsenäistä Suomea. Tällöin pitää asettaa kriittiseen tarkasteluun myös maailmanlaajuinen pankkijärjestelmä, joka monella tavalla riistää kansallisvaltioita.

Rajavalvonta palautettava

Kattilavallankumouksen yksi vaatimus on rajavalvonnan palauttaminen Suomen ulkorajoille. Ruotsi, Tanska, Saksa ja monet muut Euroopan maat ovat rajavalvonnan siirtolaiskriisin vuoksi palauttaneet ja Suomenkin pitää tässä seurata muita maita. Rajavalvonnan palauttamisella stabiloidaan Suomen nyt järkkynyttä yhteiskuntarauhaa.

Monikulttuurisuusideologia on nyt osoittautunut epäonnistuneeksi hankkeeksi monissa maissa Euroopassakin. Kun 2015-17 aikan tulleista siirtolaisista on palautettu laittomat, niin Suomessa on jo aika paljon monikulttuuria. Kattilavallankumouksessa ei riidellä sen monikulttuurisuuden kanssa pärjäämisestä, vaan asiasta keskustelu jatkuu kunhan Suomen itsenäisyys ja kansanvalta on palautettu.

Oleellista on nyt palauttaa Suomen mahdollisimman täysivaltainen itsenäisyys ja rajavalvonta. Tämän jälkeen kansa saa äänestyskäyttäytymisellään osoittaa, että millainen pakolaiskiintiö Suomelle on vuodessa hyvä. Nyt kiintiö on ollut 750 vuodessa ja sovitussa kiintiössä sitten pysytään. Demokraattisten vaalien kautta myöskin selviää, että kuinka moni nyt massamaahantulossa turvapaikka- tai oleskelulupapäätöksen saaneista lopulta saa Suomen kansalaisuuden.

JOTEN TERVETULOA KOKO SUOMEN KANSA JOKA PERJANTAI KLO 14 JA SITTEN 6.12. ISOON MIEKKARIIMME EDUSKUNTATALOLLE 🙂