Huhtasaaren vaino gradun kautta saa jopa rikollisia (?) piirteitä

Seuraavia kysymyksiä selviteltänee seuraavaksi käräjäoikeudessa:

  1. Jyväskylän yliopiston ja Chydenius-instituutin rooli

1.1   Laura Huhtasaaren gradun digitointi ilman lupaa

Miten on mahdollista, että Jyväskylän yliopiston alainen Chydenius-instituutti on digitoinut Huhtasaaren gradun ilman lupaa? Tähän yliopistolla ei ollut gradun tekijänoikeuksien haltijan Huhtasaaren lupaa, hän on jättänyt lopputyönsä vain paperimuodossa vuonna 2003.

Lisäksi yliopisto on todistettavasti lähetellyt laittomasti digitoitua gradua sitä pyytäneille ihmisille. Yksi tällaisen pdf-muodossa olleen gradun saanut henkilö Espoon kaupunginvaltuutettu (vih) Risto Nevanlinna myönsi asian oheisessa tweetissaan (kuva). Myös myöhemmin tässä tekstissä esiteltävä Tuomas Tiainen myöntää saaneensa digitoidun gradun suoraan yliopistolta.

Yliopiston toimintaa (kirjallisen tuotoksen muuntaminen digitoituun muotoon ja jakelu eteenpäin ilman tekijän suostumusta) pidetään yleisesti tekijänoikeusrikkomuksena asiantuntijoiden parissa.

Tässä yksi asiantuntija-arvio asiasta:

”Julkisuuslainsäädännöstä johtuva rajoitus eli teoksen tuleminen julkiseksi asiakirjaksi on tekijän tahdosta riippumaton, kun taas julkistaminen tekijänoikeudellisessa mielessä, siis esimerkiksi webissä julkistaminen tai kirjana painaminen, pysyy tekijän yksinoikeutena.

Asiakirjojen julkisuus, joka nykyisin perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta, kylläkin menee tekijänoikeuden edelle määrätyssä mielessä (25d §), mutta tämä ei kumoa tekijänoikeutta.

Opiskelijan kirjoittamaan tutkielmaan, ohjelmaan tai muuhun teokseen on hänellä itsellään tekijänoikeus. Oppilaitoksella ei ole siihen minkäänlaista tekijänoikeutta. (http://jkorpela.fi/tekoik/all.html).”

1.2   Miksi yliopisto edes aloitti HTK-esiselvityksen Huhtasaaren gradusta?

Onkin erikoista, miksi Jyväskylän yliopisto osallistuu tällaisiin shikaaninomaisiin (lakitermi: kiusantahtoinen) tarkoitusperiin. ”Oppi- tai tutkimuslaitos voi kuitenkin päättää, ettei HTK-tutkintaa suoriteta, jos väitetystä loukkauksesta on kulunut niin pitkä aika, ettei tutkinnalla ole merkitystä tutkimuseettisesti kestävien käytäntöjen, tutkimuksen laadun varmistamisen eikä muiden oikeusturvan kannalta.” (http://www.tenk.fi/fi/epailyjen-tutkinta)

Jäljempänä kuvattu Tuomas Tiaisen toiminta asiassa viittaa siihen, että yliopisto on jopa tahallisesti (?) halunnut digitoitua gradua jakamalla luoda julkista painetta aloittaa esiselvitys, jonka aiheellisuutta on muuten hyvin vaikea nähdä.

 

  1. Tuomas Tiaisen toiminta

Liberaalipuolueen puoluesihteerin Tuomas Tiaisen toiminta Huhtasaaren gradun tiimoilta herättää epäilyn, että koko gradu-kohu on poliittisesti motivoitunut mustamaalauskampanja. Huhtasaarihan on profiloitunut hyvin konservatiivisena poliitikkona, joten Liberaalipuolue on sikäli hänen selkeä poliittinen vastustajansa.

Tuomas Tiainen omin lupinensa julkaisi vaalisivuillaan Huhtasaaren koko gradun pdf-muodossa tarkoituksenaan aiheuttaa haittaa ja vahinkoa. Tämä rikkoo Huhtasaaren tekijänoikeutta. Näin ollen Tiainen voimisti yliopiston gradun digitoinnilla aloittamaa tekijänoikeusloukkausta ja kirjallisen tuotoksen laitonta jakelua koko avoimen verkon käyttäjien saataville.

Tässä vaiheessa Tiainen antoi myös Ylelle lausuntoja, että hän ajoi Huhtasaaren gradun sellaisen tietokoneohjelman läpi, jolla etsi yhtäläisyyksiä muihin opinnäytetöihin. Myöskään opinnäytetyön ajamista tällaisiin ohjelmiin ei saa tehdä ilman työn tekijän suostumusta.

Jyväskylän yliopisto on joutunut tässä ikävään valoon. Jyväskylän yliopisto on itse laittomalla toiminnallaan saattanut sähköisen aineiston Tiaiselle. Tiainen paitsi julkaisi aineiston, myös laittomalla aineiston analyysillään loi painetta esiselvitykseen. Jyväskylän yliopiston rehtori sitten päätti itsenäisesti ottaa gradun arviointiin julkisuudessa Tiaisen laittomasti jaetun materiaalin perusteella. Koko kuvio vaikuttaa hyvin omituiselta. Yliopiston rehtori kuitenkin käynnisti 17.1.2018 esiselvityksen, ja nyt uudestaan 15.5. Kaikesta syntyy vaikutelma, että Jyväskylän yliopistolla on jotain henkilökohtaisia tarkoitusperiä Huhtasaaren gradun jatkuvaan tutkimiseen.

 

  1. Hommaforumilla julkisina analyysiohjelmistojen tulokset

Netin avoimella Hommaforumilla löytyy sekä Huhtasaaren että Simpasen gradu on ajettuna gradun analyysiohjelman läpi, vaikka siihenkin olisi lain mukaan tarvittu lupa. Myös Simpaselta. Eli Tiaisen ja Jyväskylän yliopiston sähköisenä levittämä materiaali päätyi ihan anonyymien nettiaktivistien ruodittaviksi julkisesti.

Linkissä ko. selainpohjaisen analyysiohjelman säännöt, joissa kielletään ilman tekijän lupaa käyttö:

https://plagiarismcheckerx.com/terms-conditions

Tämä kaikki on vahingoittanut pahoin Huhtasaaren presidentinvaalikampanjaa ja julkista kuvaa kansanedustajana.

 

  1. Svenska Ylen rooli asiassa

Suurimman vastuun Huhtasaaren laittomasti yliopistolta digitoidussa muodossa vuodetun gradun julkisesta levittämisestä kantaa Svenska Yle. Svenska Ylellä olisi ollut kaikki mahdollisuudet selvittää, oliko kaikki digitoidulle gradulle netissä tapahtunut lainmukaista ja Huhtasaaren oikeuksia kunnioittavaa. Myös Hommaforumin aineisto oli silloin jo julkista.

Svenska Yle ei mitään tällaista analyysiä tehnyt, vaan jatkoi Tiaisen aloittamaa vainoa artikkelissaan sellaisenaan. Artikkelin perusteella vaikuttaa, että myös Svenska Yle teki omia analyysejaan laittomasti ohjelmistoja käyttäen ilman Huhtasaaren tai Simpasen lupaa. Artikkelin miniatyyrikuvat vaikuttavat analyysiohjelmiston tuottamilta.

Näin toimien Svenska Yle saattoi koko kansan tietoisuuteen ja jopa TV:n pääuutislähetyksen ykkösuutiseksi aivan alusta saakka laittomien menetelmien avulla Huhtasaaren gradua väärinkäyttäneiden tahojen toiminnan Huhtasaaren mustamaalaamiseksi.

Ei ihme, että Svenska YLE ei suostunut luovuttamaan Huhtasaarelle materiaalia, vaikka Huhtasaari sitä pyysi. Laittomasti saadun artikkelin tausta-aineiston käyttäminen on tietenkin laitonta.

 

  1. Huhtasaaren omia kommentteja asiaan sosiaalisessa mediassa:

Jyväskylän rehtori on kommentoinut twitterissä, että koulutamme opiskelijoita hyvään tutkimusetiikkaan. Onko Huhtasaari saanut riittävää ohjeistusta gradun tekoon?

Huhtasaari on laatinut Pro gradu -tutkielmansa lähes 15 vuotta sitten. Ensimmäisen kerran työ on tarkastettu joulukuussa 2003 sen hyväksymisen yhteydessä. Lähtökohtaisesti työssä olevat puutteet olisi täytynyt tulla jo tässä vaiheessa selvitetyksi.

Oikeusturvan kannalta Huhtasaari ei pysty tehokkaasti puolustautumaan väitteitä vastaan, joita nyt esitetään 15 vuotta vanhan tutkielman perusteella. Myöskään mikään julkinen intressi ei perustele tutkielman ottamista uudelleen ja uudelleen tarkasteluun. Huhtasaari joutuu vastailemaan syytteisiin pelkkien muistikuvien varassa.