Eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaistava 6.12. mielenosoitusoikeus PIKAISESTI

Olen tänään ma 3.12.2018 lähettänyt eduskunnan oikeusasiamiehelle seuraavan meilin:

 

Arvoisa Eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläinen,

Vaadin saada viimeistään 5.12.2018 eduskunnan oikeusasiamies Petri Jääskeläisen ratkaisun 6.12.2017 poliisin määräykseen ja toimeenpantuun laillisen mielenosoituksen keskeyttämiseen 6.12.2017 klo 22.30.

Asia on kiireellinen, koska Helsingin poliisi on antanut myös tulevan itsenäisyyspäivän 6.12.2018 osalta saman laittomana pitämäni keskeytysmääräyksen (liite).

Eduskunnan oikeusasiamies on mielestäni vitkutellut ratkaisun antamisessa. Juristini teki kantelun Helsingin poliisin toimista 6.12.2017 jo 4.2.2018 Eduskunnan oikeusasiamiehelle. Kantelu löytyy myös nettisivultani (linkki):

Kantelu Helsingin poliisilaitoksen toiminnasta 6.12.2017 Kattilamielenosoituksessa

Eduskunnan oikeusasiamies lähetti asian Poliisihallitukseen tutkittavaksi ja Poliisihallituksen lausunto tuli 31.8.2018, joka varmasti tuli myös eduskunnan oikeusasiamiehelle tiedoksi.

Luulin eduskunnan oikeusasiamiehen antavan ratkaisunsa Poliisihallituksen lausunnon saatuaan, mutta näin ei tapahtunut. Niinpä juristini laati 2.11.2018 lisälausunnon vastineena Poliisihallituksen lausuntoon jälleen eduskunnan oikeusasiamiehelle, jossa Poliisihallituksen lausuntoa pidettiin juridisesti epätyydyttävänä. Lisälausunto löytyy linkistä:

Lisälausunto Eduskunnan oikeusasiamiehelle 6.12.2017 tapahtumista

Ainakin tässä vaiheessa eduskunnan oikeusasiamiehen olisi pitänyt ymmärtää, että asiassa edellytetään hänen ratkaisuaan, oliko poliisin toiminta lainmukaista?

Kun lausuntoa ei alkanut kuulua ja sain täsmälleen saman keskeytysmääräyksen (kuva) koskien laillista mielenosoitustani nyt tulevana itsenäisyyspäivänä 6.12.2018, niin soitin to 29.11. eduskunnan oikeusasiamiehen toimistoon. Siellä juristi oli hyvin haluton asiaa kiirehtimään, jotta saisin ratkaisun, jolla voisin perustella tämän vuotista oikeuttani mielenilmauksen pitoon.

Niinpä tällä meilillä, jonka julkaisen myös nettisivullani tänään ma 3.12.2018 vaadin, että eduskunnan oikeusasiamies Jääskeläinen ratkaisee 6.12.2017 Helsingin poliisilaitoksen toimien laillisuuden 5.12.2018 mennessä.

Vetoan asiassa myös haastehakemukseen poliisijohdon oikeudenkäynnissä. Jääskeläinen ei voi asiassa vedota toimistonsa työntekijöiden hitauteen asian käsittelyssä, vaan hän on henkilökohtaisessa vastuussa siitä, ettei Helsingin poliisilaitos pääse 6.12.2018 jatkamaan laittomana pitämiäni toimia perustuslaillista mielenosoitusoikeuttani vastaan.

Asian tekee vakavammaksi se, että olen Reformi-liikkeen eduskuntavaaliehdokas. 6.12.2018 tapahtumani Eduskunnan Pikkuparlamentin puistossa on tärkeä osa vaalikampanjaani, jossa on läsnä muitakin Reformin eduskuntavaaliehdokkaita. Niinpä Helsingin poliisilaitoksen keskeytysmääräys estää myös poliittisia toimintavapauksiani. Tapahtumassa on omalla ilmoituksellaan mukana myös Suomen Kansa Ensin -puoluehanke, joka tietojeni mukaan on myös saanut laittomana pitämäni keskeytysmääräyksen klo 23.

Jollei eduskunnan oikeusasiamies Jääskeläinen ratkaise 6.12.2017 tapahtumien laillisuutta 5.12.2018 mennessä niin katson hänen olevan Helsingin poliisilaitoksen mukana sekä rikkomassa perustuslaillista mielenosoitusoikeuttani että estämässä poliittisia toimintavapauksiani 6.12.2018.

6.12.2017 tilanne johti myös laittomana pitämääni vapaudenriistooni, joka saattaa toistua 6.12.2018, joten asia on erittäin vakava.

Panu Huuhtanen
Reformin eduskuntavaaliehdokas

p. 050 593 4038

Jakelu:

Eduskunnan oikeusasiamies

Tiina Keskimäki (Reformi), tukihenkilöni asiassa